Färgkombinationseffekter i rum
Book chapter, 2006

Introduktion Färg är spännande och svårt och samtidigt så enkelt. Filosofiskt är det svårt att enas om var färgerna finns, om de enbart existerar i vår hjärna eller faktiskt är fysiska företeelser. För de flesta av oss räcker det dock att de finns där runt omkring oss varje dag. Ibland verkar det inte finnas så många färger, det finns blått och rött och knappt tio kategorier till att dela in färgerna i. Men det finns miljontals variationer inom dessa färgområden, och när vi ska välja färg är det svårt att hitta just den rätta, den som ser ut precis så där som vi tänkt oss. För mig är det viktigt med färg eftersom den spelar så stor roll för stämningen och upplevelsen av ett rum. När jag skriver ”färg” menar jag det som också kan kallas kulör. Flera olika faktorer påverkar hur en viss färgad yta uppfattas i ett visst sammanhang (se figur 1). I den här artikeln tar jag upp hur färgade ytor påverkar varandras kulör och hur ljuset i rummet påverkar kulörerna och samspelar med färgytorna. Jag berör också hur olika intresse och tolkningar kan påverka hur man ser och upplever färgerna och rummet. Däremot berör jag inte alls den dimension som själva valet av material ger färgupplevelsen. Jag tar alltså inte upp frågor om färgmaterial, textur och glans, även om även dessa aspekter är viktiga för den totala upplevelsen av ett rum och dess färger. Artikeln bygger på min och i viss mån på andras forskning om färger i rum och på de många laborationer som vi har gjort med arkitektstudenterna på Chalmers. Jag ger exempel från verkliga, fungerande rum, från experimentrum i full skala och från modellstudier (lådrum på 50x70 och 80x100cm). Experimentrummen och modellerna har normalt målats med matt väggfärg (oftast latex/akryl), medan materialen i de befintliga rum vi studerat har varierat och innefattat såväl målade ytor som andra material. I mina studier har jag i stor utsträckning använt mig av experimentrum istället för av vanliga rum, eftersom jag har behövt ha tillgång till rummen under längre perioder och möjlighet att måla om och byta belysning. Studentlaborationerna bygger på forskningsstudierna (se figur 2). De utgör ett rikt material och ger ett vidare perspektiv på färgernas verkan i rummet än de mera styrda forskningsprojekten. Det finns inte mycket erfarenhet att falla tillbaka på när det gäller forskning om färg i rum, och förutom syftet att studera färg i rum, så har metodutveckling varit en viktig del av mitt arbete. Det saknades metoder för att hantera rummets komplexitet, och detta har jag hanterat genom att utveckla metoder allt eftersom jag undersökte fenomenen. I denna artikel diskuterar jag metoderna tillsammans med de fenomen vi studerat. Några mer specifika metodfrågor behandlas i separata avsnitt sist i artikeln.

Author

Monica Billger

Chalmers, Architecture

Forskare och praktiker om färg - ljus - rum


91-540-5966-6 (ISBN)

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Subject Categories

Civil Engineering

ISBN

91-540-5966-6

More information

Latest update

5/12/2020