Strategirapport från små svenska miljöteknikföretag 2011
Report, 2011

Den här rapporten är en sammanfattning av resultaten från en webbenkät som skickades ut till svenska miljöteknikföretag sommaren 2011. Den är huvudsakligen tänkt som en återrapportering till företagen som deltog i studien. Just denna rapport presenterar inga analyser av den presenterade datan, bortsett från sammanfattningen i sektion 2 om lönsamhet. Ett antal vidare analyser av datan är förstås påbörjade eller planerade och kommer att presenteras i en separat rapport eller e-bok vid ett senare tillfälle.

miljöinnovation

miljöstrategi

miljöteknik

Author

Marcus Linder

Chalmers, Technology Management and Economics, Innovation and R&D Management

Driving Forces

Sustainable development

Innovation and entrepreneurship

Subject Categories

Business Administration

More information

Created

10/8/2017