Strategirapport från små svenska miljöteknikföretag 2011
Rapport, 2011

Den här rapporten är en sammanfattning av resultaten från en webbenkät som skickades ut till svenska miljöteknikföretag sommaren 2011. Den är huvudsakligen tänkt som en återrapportering till företagen som deltog i studien. Just denna rapport presenterar inga analyser av den presenterade datan, bortsett från sammanfattningen i sektion 2 om lönsamhet. Ett antal vidare analyser av datan är förstås påbörjade eller planerade och kommer att presenteras i en separat rapport eller e-bok vid ett senare tillfälle.

miljöinnovation

miljöstrategi

miljöteknik

Författare

Marcus Linder

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Innovation and R&D Management

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Ämneskategorier

Företagsekonomi

Mer information

Skapat

2017-10-08