”Från cypress och från pinje till björk och till gran” – den kollektiva överföringen av italienska arbetare till ASEA
Magazine article, 2012

Author

Gustav Sjöblom

Chalmers, Technology Management and Economics, Technology and Society

Dagsverket: Utsänd till hembygdens folk genom Dalarnas Fornminnes- och Hembygdsförbund och Dalarnas museum

0349-6139 (ISSN)

Vol. 30 3 6-7

Subject Categories

Work Sciences

History

Roots

Basic sciences

More information

Created

10/7/2017