”Från cypress och från pinje till björk och till gran” – den kollektiva överföringen av italienska arbetare till ASEA
Artikel i övrig tidskrift, 2012

Författare

Gustav Sjöblom

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle

Dagsverket: Utsänd till hembygdens folk genom Dalarnas Fornminnes- och Hembygdsförbund och Dalarnas museum

0349-6139 (ISSN)

Vol. 30 3 6-7

Ämneskategorier

Arbetslivsstudier

Historia

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-07