Valet mellan kitting och kontinuerlig försörjning
Magazine article, 2012

Inom monteringsindustri kan ett val mellan materialförsörjningsprinciperna kitting och kontinuerlig försörjning ha betydande påverkan på hur både materialförsörjning och mottagande montering presterar. Tyvärr saknas inom industrin ofta kunskap om vad användande av respektive princip medför. Det är viktigt att vara medveten om att ett val mellan kitting och kontinuerlig försörjning bör göras utifrån situationsspecifika förutsättningar. Det finns alltså ingen generell sanning kring vilken princip som är ”bäst”.

Author

Robin Hanson

Chalmers, Technology Management and Economics, Logistics & Transportation

Verkstäderna

Vol. 108 7 34-36

Subject Categories

Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics

Transport Systems and Logistics

Areas of Advance

Production

More information

Created

10/7/2017