Bostadens omätbara värden
Book, 2011

I Bostadens omätbara värden beskriver HSB sin syn på vikten av en helhet i arkitekturen. Bostadens omätbara värden handlar om Skönhet, som tillsammans med Hållbarhet och Bekvämlighet skapar en bra – fullvärdig – bostad. Bostadens omätbara värden är en plattform för HSB:s framtida bostadsbyggande. En beskrivning av betydelser och värden i arkitekturen i stället för kortlivade stilar och trender. En programförklaring där de arkitekter och entreprenörer som åtar sig uppdrag från HSB kan ta del av de intentioner som HSB vill arbeta med och utveckla i kommande bostadsbyggande. I I boken beskrivs värdet av äkta material och omsorgsfullt gjorda detaljer. hur omslutenhet och öppenhet präglar bostadens rum. hur dagsljuset tas emot och förs in i bostadsrummet. innebörden av axialitet – rumsfiler – genomsiktsmöjligheter och olika sätt att röra sig i bostaden. betydelsen av gränsrum, revir och trygghet. beskrivning av stadstyper och hur husen samverkar med de offentliga och privata rummen.

Bostad

hållbarhet

kvalitet

arkitektur

Author

Ola Nylander

Chalmers, Architecture

Subject Categories

Architectural Engineering

Driving Forces

Sustainable development

Innovation and entrepreneurship

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Production

Energy

Materials Science

Roots

Basic sciences

Learning and teaching

Pedagogical work

More information

Created

10/6/2017