Hållbar utveckling - en introduktion för ingenjörer och andra problemlösare
Book, 2010

Lärobok för ingenjörsutbildning

Author

Fredrik Gröndahl

Magdalena Svanström

Chalmers, Chemical and Biological Engineering, Chemical Environmental Science

Driving Forces

Sustainable development

Subject Categories

Other Engineering and Technologies

ISBN

9-7891-47-09348-9

More information

Created

10/7/2017