Hållbar utveckling - en introduktion för ingenjörer och andra problemlösare
Bok, 2010

Lärobok för ingenjörsutbildning

Författare

Fredrik Gröndahl

Magdalena Svanström

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Annan teknik

ISBN

9-7891-47-09348-9

Mer information

Skapat

2017-10-07