Hållbar utveckling - en introduktion för ingenjörer och andra problemlösare
Bok, 2010

Lärobok för ingenjörsutbildning

Författare

Fredrik Gröndahl

Magdalena Svanström

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Annan teknik

ISBN

9789147093489

Mer information

Senast uppdaterat

2020-09-04