Vågkraftbojar - Modellförsök med energiupptagning i oregelbundna vågor i bred bassäng
Report, 1981

Author

Lars Bergdahl

Department of Hydraulics

Göran Olsson

Department of Hydraulics

Lars-Ove Sörman

Department of Hydraulics

Subject Categories

Water Engineering

Rapport - Gruppen för vågenergiforskning, [Chalmers tekniska högskola]. GR: 1981:32

More information

Created

10/7/2017