Vågkraftbojar - Modellförsök med energiupptagning i oregelbundna vågor i bred bassäng
Rapport, 1981

Författare

Lars Bergdahl

Institutionen för vattenbyggnad

Göran Olsson

Institutionen för vattenbyggnad

Lars-Ove Sörman

Institutionen för vattenbyggnad

Ämneskategorier

Vattenteknik

Rapport - Gruppen för vågenergiforskning, [Chalmers tekniska högskola]. GR: 1981:32

Mer information

Skapat

2017-10-07