Vågkraftbojar - Modellförsök med energiupptagning i regelbundna vågor i bred bassäng
Report, 1980

Author

Lars Bergdahl

Department of Hydraulics

Göran Olsson

Department of Hydraulics

Lars-Ove Sörman

Department of Hydraulics

Subject Categories

Civil Engineering

More information

Created

10/8/2017