Vågkraftbojar - Modellförsök med energiupptagning i regelbundna vågor i bred bassäng
Rapport, 1980

Författare

Lars Bergdahl

Institutionen för vattenbyggnad

Göran Olsson

Institutionen för vattenbyggnad

Lars-Ove Sörman

Institutionen för vattenbyggnad

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08