Vågkraftbojar - Modellförsök i regelbundna vågor i bred bassäng
Report, 1979

Author

Lars Bergdahl

Department of Hydraulics

Lars-Ove Sörman

Department of Hydraulics

Lars Wernersson

Department of Hydraulics

Subject Categories

Water Engineering

Rapport - Gruppen för vågenergiforskning, [Chalmers tekniska högskola]. GR: 1979:13

More information

Created

10/7/2017