Vågkraftbojar - Modellförsök i regelbundna vågor i bred bassäng
Rapport, 1979

Författare

Lars Bergdahl

Institutionen för vattenbyggnad

Lars-Ove Sörman

Institutionen för vattenbyggnad

Lars Wernersson

Institutionen för vattenbyggnad

Ämneskategorier

Vattenteknik

Rapport - Gruppen för vågenergiforskning, [Chalmers tekniska högskola]. GR: 1979:13

Mer information

Skapat

2017-10-07