Inventering av dokumenterade effekter, effektsamband och uppföljningsmetoder av samhällsplaneringsinsatser m a p godsdistribution i stad på energieffektivitet, CO2, trafiksäkerhet och tillgänglighet
Report, 2012

Trafikverket har gett Chalmers, KTH och LTH i uppdrag att inventera dokumenterade effekter, effeksamband och uppföljningsmetoder för samhällsplaneringsinsatser på energieffektivitet, CO2, trafiksäkerhet och tillgänglighet. Samhällsplaneringsansatserna avser kommunnivå (översiktsplan), stadsdel (fördjupad översiktplan) samt kvartersnivå (detaljplanenivå) och för Chalmers del gällande godstransporter i stad. Chalmers uppdrag avser godstransporter i stad. Den här rapporten redovisar resultatet av en övergripande inventering genomförd som en litteraturgenomgång.

Integrerad stads- och trafikplanering

Author

Anders Hagson

Chalmers, Architecture

Driving Forces

Sustainable development

Areas of Advance

Transport

Building Futures (2010-2018)

Subject Categories

Civil Engineering

Environmental Engineering

More information

Created

10/6/2017