Inventering av dokumenterade effekter, effektsamband och uppföljningsmetoder av samhällsplaneringsinsatser m a p godsdistribution i stad på energieffektivitet, CO2, trafiksäkerhet och tillgänglighet
Rapport, 2012

Trafikverket har gett Chalmers, KTH och LTH i uppdrag att inventera dokumenterade effekter, effeksamband och uppföljningsmetoder för samhällsplaneringsinsatser på energieffektivitet, CO2, trafiksäkerhet och tillgänglighet. Samhällsplaneringsansatserna avser kommunnivå (översiktsplan), stadsdel (fördjupad översiktplan) samt kvartersnivå (detaljplanenivå) och för Chalmers del gällande godstransporter i stad. Chalmers uppdrag avser godstransporter i stad. Den här rapporten redovisar resultatet av en övergripande inventering genomförd som en litteraturgenomgång.

Integrerad stads- och trafikplanering

Författare

Anders Hagson

Chalmers, Arkitektur

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Naturresursteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06