Markovkedjor som metod för att förutsäga inducerad bebyggelseutveckling till följd av väginvesteringar.
Report, 2011

Inducerad trafik

Author

Anders Hagson

Chalmers, Architecture

Driving Forces

Sustainable development

Areas of Advance

Transport

Building Futures (2010-2018)

Subject Categories

Civil Engineering

More information

Created

10/8/2017