Markovkedjor som metod för att förutsäga inducerad bebyggelseutveckling till följd av väginvesteringar.
Rapport, 2011

Inducerad trafik

Författare

Anders Hagson

Chalmers, Arkitektur

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Building Futures

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik