Markovkedjor som metod för att förutsäga inducerad bebyggelseutveckling till följd av väginvesteringar.
Rapport, 2011

Inducerad trafik

Författare

Anders Hagson

Chalmers, Arkitektur

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08