Markovkedjor som metod för att förutsäga inducerad bebyggelseutveckling till följd av väginvesteringar.
Rapport, 2011

Inducerad trafik

Författare

Anders Hagson

Chalmers, Arkitektur

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Building Futures

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08