Har du ramlat in i ett svart hål?
Magazine article, 2012

Det svarta hålet har blivit vår tids sätt att beskriva livet när det är som allra värst. Katja Lindblom och Robert Cumming undersöker kopplingarna mellan vetenskapen och känslolivet.

Author

Katja Lindblom

Robert Cumming

Chalmers, Earth and Space Sciences, Radio Astronomy and Astrophysics

Chalmers, Earth and Space Sciences, Onsala Space Observatory

Populär Astronomi

1650-7177 (ISSN)

Vol. 13 3 22-24

Subject Categories

Astronomy, Astrophysics and Cosmology

More information

Created

10/7/2017