Integrerat beslutsstöd för uthålliga VA-system: Fallstudier inom MIKA-projektet i Surahammar och Södertälje kommun
Report, 2005

Author

Jaan-Henrik Kain

Chalmers, Architecture

Erik Kärrman

Denis van Moeffaert

Henriette Söderberg

Chalmers, Architecture

Helena Åberg

Subject Categories

Building Technologies

Urban Water rapport

More information

Created

10/7/2017