Att lyckas med program : kontinuerligt programarbete för bättre styrning av byggnadsprojekt
Report, 2004

Projektplanering

Planering

Samverkan

Husbyggnad planering Sverige

building construction

Husbyggnad

design

Byggprocessen

planning

Programmering (Byggnadsplanering)

Byggnadsprojekt

Byggnadsprogram

buildings

Designprocessen

Author

Sven Fristedt

Chalmers, School of Architecture

Nina Ryd

Chalmers, School of Architecture

Subject Categories

Building Technologies

More information

Created

10/7/2017