Att lyckas med program : kontinuerligt programarbete för bättre styrning av byggnadsprojekt
Rapport, 2004

Projektplanering

Planering

Samverkan

Husbyggnad planering Sverige

building construction

Husbyggnad

design

Byggprocessen

planning

Programmering (Byggnadsplanering)

Byggnadsprojekt

Byggnadsprogram

buildings

Designprocessen

Författare

Sven Fristedt

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Nina Ryd

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-07