Nina Ryd

Biträdande professor vid Byggnadsdesign

Nina forskar kring samverkan mellan arkitekt och byggherre i tidiga skeden samt programarbete i form av kravhantering och brukarens behov. Hon handleder doktorander och är examinator för affärs-entreprenörs kandidater, samt undervisar i kurserna; Den byggda miljöns värde, Arbetets Rum och Tidiga skeden för studenter och yrkesverksamma arkitekter och ingenjörer. Hon har haft ledningsuppdrag som pro-prefekt och styrkeområdesledare för ett av Chalmers åtta styrkeområden - samhällsbyggnad - med syfte att profilera Chalmers runt utmaningsdrivna frågeställningar inom forskning & utbildning samt utveckla samverkan med näringsliv och samhälle.

Nina har haft återkommande granskningsuppdrag för Formas och ingår i flertalet styrelser, bl.a. BIM Alliance och LBF FoU stiftelse. Tidigare styrelseuppdrag i bland annat IQ Samhällsbyggnad, Bygginnovationen, Sveriges Bygguniversitet, Chalmers fastigheter, Arkus och Centrum för management i byggsektorn.

Exempel på populärvetenskapliga publikationer är ”Tidiga Skeden i planering, bygg och förvaltning” utgiven av Svensk Byggtjänst AB och nominerad till årets projektledarhandbok av Projektforum 2018.

Källa: chalmers.se
Image of Nina Ryd

Visar 65 publikationer

2023

Relationship between the design characteristics of activity-based flexible offices and users’ perceptions of privacy and social interactions

Melina Forooraghi, Elke Miedema, Nina Ryd et al
Building Research and Information. Vol. 51 (5), p. 588-604
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

Syntes 2019 - 2021: Smart Built Environment

Jan Byfors, Nina Ryd, Dan Engström et al
Rapport - Vinnova, Formas, Energimyndigheten
2021

Relationen mellan byggnad och verksamhet

Nina Ryd, Kajsa Wide
Bok
2021

How Does Office Design Support Employees’ Health? A Case Study on the Relationships among Employees’ Perceptions of the Office Environment, Their Sense of Coherence and Office Design

Melina Forooraghi, Elke Miedema, Nina Ryd et al
International Journal of Environmental Research and Public Health. Vol. 18 (18)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Scoping review of health in office design approaches

Melina Forooraghi, Elke Miedema, Nina Ryd et al
Journal of Corporate Real Estate. Vol. 22 (2), p. 155-180
Reviewartikel
2019

Exploring Office Design Approaches in Relation to Health and Wellbeing: A Scoping Review

Melina Forooraghi, Holger Wallbaum, Nina Ryd
S.ARCH 2019, p. 181-195
Paper i proceeding
2019

Hållbara bostäder för seniorer

Cecilia Kaan, Malin Isaksson, Lisbeth Lindahl et al
Proceeding (redaktörskap)
2019

Health & wellbeing in offices - A study of literature on the Nordic perspective

Melina Forooraghi, Holger Wallbaum, Nina Ryd
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Vol. 297
Paper i proceeding
2019

Att vara byggherre

Nina Ryd, Sven Fristedt
Bok
2019

Vad tycker seniorer om senior- bostäder och vilka flyttar dit? Resultat från projekt DIABAHS: Dialog Bygg Hållbart för Seniorer

Lisbeth Lindahl, Nina Ryd, Cecilia Kaan et al
Rapport - Institutionen Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik (ACE)
2019

Klokboken för seniorbostäder www.klokboken.nu

Nina Ryd, Lisbeth Lindahl, Cecilia Kaan et al
Samlingsverk (redaktörskap)
2019

Byggherrens och arkitektens roll

Nina Ryd
Övrigt konferensbidrag
2018

FRAMTIDSSPANING: Hur vill morgondagens seniorer bo?

Lisbeth Lindahl, Cecilia Kaan, Inga Malmqvist et al
Övrigt konferensbidrag
2017

Den urbana utvecklingens drivkrafter och konsekvenser

Kristoffer Gunnartz, Hans Westlund, Maria Rankka et al
Rapport
2016

Forskning avgörande för samhällsbyggandet

Nina Ryd, Eva Schelin, Kristina Gabrielli et al
Dagens Samhälle
Artikel i övrig tidskrift
2014

Brukare och krav: Funktionsbaserade krav och råd

Nina Ryd, Sven Fristedt
Rapport
2014

Exploring the Function and Use of Common Spaces in Assisted Living for Older Persons

Morgan Andersson, Nina Ryd, Inga Malmqvist
HERD. Vol. 7 (3), p. 98-119
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Brukare och krav Fallstudier

Nina Ryd, Sven Fristedt
Rapport
2014

Construction Clients Challenges – Emphasizing Early Stages

Nina Ryd
Procedia - Social and Behavioral Sciences. Vol. 119, p. 134-141
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Initiating Projects: Front-end management - experience of clients and architects

Nina Ryd
Proceedings, CIB: The International Building Council, World Building Congress, 5 - 9 May 2013, Brisbane
Paper i proceeding
2012

How to express goals for construction projects

Nina Ryd, Sven Fristedt
Management of Construction: Research to Practice, 26 – 29 June 2012, Montreal, Canada, p. pp-
Paper i proceeding
2012

Byggherrerollen

Sven Fristedt, Nina Ryd, Stefan Sandesten
Bok
2012

Mapping a framework for co-design in healthcare buildings - an empirical study

Johanna Eriksson, Peter Fröst, Nina Ryd
Proceedings from ARCH12
Paper i proceeding
2010

Communication Strategies

Sebastian Schumacher, Ana Couto, Jan Flaspöhler et al
Rapport
2010

Collaboration processes A State of the Art

Pierre Benning, Claude Dumoulin, Stefan Dehlin et al
Rapport
2010

A Smart Decision Making Framework for Building Information Models

Marcus Schreyer, Pierre Benning, Nina Ryd et al
Rapport
2009

A Smart Decision Making Framework for Building Information Models

Marcus Schreyer, Pierre Benning, Tim Brandt et al
Rapport
2009

Client's Decisions in Strategic Briefs and their Impact on User Values

Kristina Laurell Stenlund, Nina Ryd, Anders Vennström
25th Annual Conference of the Association of Researchers in Construction Management, ARCOM 2009; Nottingham; United Kingdom; 7 September 2009 through 9 September 2009, p. 361-370
Paper i proceeding
2009

Byggherre-ICT:Förstudie om ICT-utveckling för byggherrefunktionen

Peter Johansson, Nina Ryd, Bo Johansson et al
Rapport
2008

Tidiga skeden: i planering, bygg & förvaltning

Nina Ryd, Staffan Carenholm
Bok
2007

Clients’ goals and the construction project management

Göran Lindahl, Nina Ryd
Facilities. Vol. 25 (3/4), p. 147-156
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2007

Use Cases

Nils Outters, Stefan Woksepp, Kimmo Liljeström et al
Rapport
2007

Transforming strategic briefing into project briefs

Nina Ryd, Sven Fristedt
Facilities. Vol. 25 (5/6), p. 185-202
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2006

Improvement of The Briefing Process by Assessing Building Performance

Nina Ryd
CIBW70 International Symposium, Changing User Demands on Buildings - Needs For Lifecycle Planning and Management 12 - 14 June 2006, in Trondheim, Norway.
Paper i proceeding
2006

User-Clients’ Goals and the Construction Project Management Process

Göran Lindahl, Nina Ryd
CIB W70 International Symposium, Changing User Demands, on Buildings - Needs For Lifecycle Planning and Management 12 - 14 June 2006, in Trondheim, Norway.
Paper i proceeding
2006

Construction Client’s Needs – Innovation in Construction

Nina Ryd, Göran Lindahl
Joint International Symposium of CIB Working Commissions W55: Building Economics, W65: Organization and Management of Construction, Construction In The XXI Century: Local And Global Challenges, 18-20 October 2006, Rome, Italy, p. 286-287 (full text on CD)
Paper i proceeding
2006

Client’s Tool for Construction and Design Briefing:– An Empirical Study

Inga Malmqvist, Nina Ryd
CIB W70 International Symposium, Changing User Demands on Buildings - Needs For Lifecycle Planning and Management, 12 - 14 June 2006, Trondheim, Norway, p. 589-599
Paper i proceeding
2006

Enhancement of the briefing process by assessing building performance,

Nina Ryd
Joint International Symposium of CIB Working Commissions, W55: Building Economics, W65:Organization and Management of Construction, Construction in the XXI Century: Local and Global Challenges, 18-20 October 2006, Rome, Italy., p. 284-285
Paper i proceeding
2006

Mätområdet Performance/Projektmål

Göran Lindahl, Nina Ryd
Rapport
2005

Design- and Construction Briefing

G Ang, Inga Malmqvist, Nina Ryd
Rapport
2005

Encouraging Facilities Managers to Conduct Post Occupancy Evaluations

Nina Ryd
Proceedings of the 11th joint CIB international Symposium, Combining Forces, Advancing Facilities Management and Construction through Innovation
Paper i proceeding
2005

Construction and Design Briefing: Innovative Client´s tool

Inga Malmqvist, Nina Ryd
Research Symposium on European Facilities Management Conference
Paper i proceeding
2004

The Design Brief as Carrier of Client Information During the Construction Process?

Nina Ryd
Design Studies. Vol. 25 (3), p. 231-249
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2004

Facilitating Construction Briefing - From the Client's Perspective

Nina Ryd
Nordic Journal of Surveying and Real Estate Research. Vol. 1 (1)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2003

From Building Production-focused Specifications Towards a Client-focused Briefing Process

Nina Ryd
Nordisk arkitekturforskning (2), p. 55-63
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2003

Would IT-supported Briefing Empower the Construction Client?

Nina Ryd
Proceedings of the International CIB Symposium: Knowledge in Construction. Vol. 1, p. 665-679
Paper i proceeding
2003

Developing and supporting construction briefing

Nina Ryd
Proceedings of the 3rd International Postgraduate Research Conference in the Built and Human Envirionment
Paper i proceeding

Ladda ner publikationslistor

Du kan ladda ner denna lista till din dator.

Filtrera och ladda ner publikationslista

Som inloggad användare hittar du ytterligare funktioner i MyResearch.

Du kan även exportera direkt till Zotero eller Mendeley genom webbläsarplugins. Dessa hittar du här:

Zotero Connector
Mendeley Web Importer

Tjänsten SwePub erbjuder uttag av Researchs listor i andra format, till exempel kan du få uttag av publikationer enligt Harvard och Oxford i .RIS, BibTex och RefWorks-format.

Visar 8 forskningsprojekt

2016–2020

Dialog Bygg Hållbart för Seniorer DIABAHS

Nina Ryd Byggnadsdesign
Inga Malmqvist Byggnadsdesign
Göteborgsregionen FOU i Väst
Mistra Urban Futures
Göteborgs Stad
Formas
Centrum för management i byggsektorn (CMB)

7 publikationer finns
2010–2014

Arena brukare & krav: lokaler och bostäder – att stärka brukarens förmåga att formulera kvalitetskrav

Nina Ryd Byggnadsdesign
Johanna Eriksson Byggnadsdesign
Formas

2010–2012

Byggherre- och arkitektsamverkan i tidiga skeden: etapp II

Nina Ryd Byggnadsdesign
Formas

2009–2009

Värdedriven upphandling inom bygg- och fastigehtssektorn (ValPro)

Nina Ryd Byggnadsdesign
Formas

2005–2006

Verifikation av byggherrens funktionskrav och byggnadens egenskaper

Nina Ryd Byggnadsdesign
Formas

2004–2005

Innovativa verktyg för byggherrars kravformulering i tidiga skeden

Nina Ryd Byggnadsdesign
Formas

2003–2003

Att skriva byggnadsprogram - vägledning för arkitekter

Nina Ryd Byggnadsdesign
Formas

Det kan finnas fler projekt där Nina Ryd medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.