Arena brukare & krav: lokaler och bostäder – att stärka brukarens förmåga att formulera kvalitetskrav
Forskningsprojekt, 2010 – 2014

Det sker förändringar i omvärlden som påverkar hyresgäster som skaffar en bostad eller en lokal;

- organisationer hade ofta egen expertis som arbetade med verksamhetsanpassad lokalplanering, den saknas idag.

- ansvaret för bostadsmarknadens utveckling har förskjutits från tidigare samhällspolitiskt drivna program till de enskilda bostadsföretagen & hushållen.

Projektets syfte är att öka kvaliteten i byggande och förvaltning genom att stödja brukaren att ställa tydliga kvalitetskrav på sin produkt dvs. bostaden och lokalen. Dvs. vilka kvalitetskriterier som är rimliga, dels tekniska, dels - icke mätbara- eller upplevda för att kunna särskilja på beställd kvalitet, levererad kvalitet & upplevd kvalitet så att byggherren ställer krav på att byggindustrin levererar rätt produkt till rätt pris.

Syftet är att fördjupa förståelsen för de kritiska faktorer som skapar värde för bostads- & lokalhyresgäster: hur dagens brukare av lokaler & bostäder medvetandegör & formulerar sina krav & önskemål för att skapa värdebaserade kvaliteter? (metoder för att identifiera behov & kravhantering); hur brukarnas önskemål & förväntningar har uppnåtts? (mätning/uppföljning/utvärdering av kvaliteter); hur brukarkrav ställs då marknaden är olämplig som kravställare? (t ex när brukaren inte har förmåga att medvetandegöra & formulera sina krav).

Förväntat resultat är effektiva & enkla metoder för kravbestämning genom specifikationer av kvaliteter som går att följa upp för både bostäder & lokaler.

Deltagare

Nina Ryd (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Johanna Eriksson

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Samarbetspartners

IQ Samhällsbyggnad AB

Stockholm, Sweden

Linköpings universitet

Linköping, Sweden

SWECO

Göteborg, Sweden

Finansiering

Formas

Projekt-id: 244-2010-311
Finansierar Chalmers deltagande under 2010–2014

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2016-12-02