Verktyg och hjälpmedel för byggherrens kravformulering i tidiga skeden
Bok, 2006

Författare

Inga Malmqvist

Chalmers, Arkitektur

Nina Ryd

Chalmers, Arkitektur

1650-6340 (ISSN)

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07