Verktyg och hjälpmedel för byggherrens kravformulering i tidiga skeden
Bok, 2006

Författare

Inga Malmqvist

Chalmers, Arkitektur

Nina Ryd

Chalmers, Arkitektur

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2021-01-22