Verktyg och hjälpmedel för byggherrens kravformulering i tidiga skeden
Book, 2006

Author

Inga Malmqvist

Chalmers, Architecture

Nina Ryd

Chalmers, Architecture

Subject Categories

Architectural Engineering

More information

Latest update

1/22/2021