Postens nya servicenät, uppföljning av planerings- och produktionsprocessen för postcenterlokaler
Rapport, 2005

Att uppföljning av genomförda projekt bör ske framhålls ofta i byggsektorn. Sådan erfarenhetsåterföring betraktas som en nödvändighet, men görs alltför sällan. Allra angelägnast att följa upp är betydelsefulla projekt som bedrivs efter nya principer och med oprövade metoder. Ett sådant är det inom Posten genomförda postcenterprojektet som utgjort en del av Postens strategiskt viktiga nya servicenätprojekt. Därför har denna rapport tillkommit som redovisar de erfarenheter som framkom under den workshop som hölls hos Posten, Lokaler och Fastigheter den 28 juni 2005 avseende de nästan 500 ombyggnader till postcenterlokaler över hela landet, vilka genomfördes med början 2001 och varav merparten gjordes under 2002. Byggprojektet leddes av Posten, Lokaler och Fastigheter med PEAB AB som totalentreprenör vilka engagerat Bravida ASA som projektör och underentreprenör för installationer samt ARIA Consulting AB som arkitektprojektör. Syftet med denna workshop var att följa upp projektgenomförandet för att ta till vara lärdomar för framtida projekt och identifiera förbättringsmöjligheter i rutiner dels hos Posten som beställarorganisation och dels inom entreprenörsleden. Ett annat mer generellt syfte är att dokumentera erfarenheter från ett projekt, där samverkan mellan beställare och leverantör kommit att gå så djupt i det praktiska genomförandet, att man kan se den som en form av partnering. Rapporten beskriver tankarna bakom valet av arbetssätt och erfarenheterna av genomförande och samverkan. Framställningen är baserad på vad som framkom under uppföljningen i juni 2005 och med komplettering i form av dokument från projektets olika skeden.

Författare

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-10