Internationell Byggherrebevakning: Med fokus på byggherrerollens framtida utmaningar
Rapport, 2013

Samhällsbyggnadssektorn står inför många utmaningar i form av urbanisering, energieffektivisering, klimat- och demografiförändringar m.m. Därtill framtida i dag okända utmaningar. Att möta dessa - och skapa hållbara, attraktiva boendemiljöer och städer - låter sig inte göras utan den kunskap som finns hos arkitekter, ingenjörer och samhällsplanerare. Karaktäristiskt för ett hållbart samhällsbyggande är att det är många inblandade aktörer, både vad gäller professioner, politiska instanser och sakägare. Bland alla dessa har beställaren och byggherren en betydelsefull roll. En position som i hög grad ger utrymme för den påverkan och förändring i attityder, beteenden och procedurer som krävs för en hållbar omställning. Texten består av 2 delar, en kartläggning av byggherrerollens utmaningar med utgångspunkt i internationella litteraturstudier samt en del där nationella och internationella projekt och webb-sidor redovisas.

challenge

client

architect

international

Författare

Nina Ryd

Chalmers, Arkitektur

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07