FRAMTIDSSPANING: Hur vill morgondagens seniorer bo?
Övrigt konferensbidrag, 2018

Framtidens seniorer kommer att leva på ett helt annat sätt än dagens. Medellivsslängden förväntas öka och vi kommer ha andra behov och krav för att kunna leva ett gott liv.
Den 24 april 2018 hölls en konferens på temat Hur vill morgondagens seniorer bo?

Författare

Lisbeth Lindahl

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

Cecilia Kaan

Göteborgs universitet

Inga Malmqvist

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Nina Ryd

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

FRAMTIDSSPANING: Hur vill morgondagens seniorer bo?
Göteborg, ,

Dialog Bygg Hållbart för Seniorer DIABAHS

Mistra Urban Futures, 2016-10-01 -- 2019-03-31.

Formas (2016-109), 2016-07-01 -- 2019-12-31.

Göteborgs Stad, 2016-10-01 -- 2019-03-31.

Göteborgsregionen FOU i Väst, 2016-10-01 -- 2019-03-31.

Centrum för management i byggsektorn (CMB), 2016-10-01 -- 2019-03-31.

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Mer information

Senast uppdaterat

2020-04-29