FRAMTIDSSPANING: Hur vill morgondagens seniorer bo?
Other conference contribution, 2018

Framtidens seniorer kommer att leva på ett helt annat sätt än dagens. Medellivsslängden förväntas öka och vi kommer ha andra behov och krav för att kunna leva ett gott liv.
Den 24 april 2018 hölls en konferens på temat Hur vill morgondagens seniorer bo?

Author

Lisbeth Lindahl

The Göteborg Region Association of Local Authorities (GR)

Cecilia Kaan

University of Gothenburg

Inga Malmqvist

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Building Design

Nina Ryd

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Building Design

FRAMTIDSSPANING: Hur vill morgondagens seniorer bo?
Göteborg, ,

Is collaboration with local community a way for architects and construction clients to design sustainable housing for seniors?

Mistra Urban Futures, 2016-10-01 -- 2019-03-31.

Formas (2016-109), 2016-07-01 -- 2019-12-31.

City of Gothenburg, 2016-10-01 -- 2019-03-31.

Göteborgsregionen FOU i Väst, 2016-10-01 -- 2019-03-31.

Centre for Management of the Built Environment (CMB), 2016-10-01 -- 2019-03-31.

Subject Categories

Architectural Engineering

Driving Forces

Sustainable development

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

More information

Latest update

4/29/2020