Klokboken för seniorbostäder www.klokboken.nu
Samlingsverk (redaktörskap), 2019

Klokboken för seniorbostäder syftar till att sprida kunskaper om sånt som är värt att tänka på för alla som planerar bostäder för seniorer i det vanliga bostadsbeståndet, framför allt lägenheter i flerbostadshus. Med Klokboken vill vi inspirera, bredda kunskaperna och bidra till mer kunskapsbaserade beslutsunderlag. Den är tänkt att underlätta för byggherrar, arkitekter, planerare, beslutsfattare med flera som vill skapa bostäder för seniorer. Vi tror att det finns ett behov av Klokboken för seniorbostäder, för att det idag saknas en samlad plats med kunskaper i detta tema.
Klokboken för seniorbostäder har kommit till som ett resultat av ett forsknings-och utvecklingsprojekt på Chalmers tekniska högskola och Göteborgsregionen – DIABAHS (Dialog Bygg Hållbart för Seniorer) . Projektet finansierades av Formas, CMB, Mistra Urban Futures, Göteborgs Stad och många fler aktörer (se DIABAHS).

dialog

Bostad

arkitekt

Hållbarhet

äldre

byggherre

Redaktör

Nina Ryd

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Lisbeth Lindahl

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

Cecilia Kaan

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

Susanne Clase

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Inga Malmqvist

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Jan Paulsson

Dialog Bygg Hållbart för Seniorer DIABAHS

Centrum för management i byggsektorn (CMB), 2016-10-01 -- 2019-03-31.

Mistra Urban Futures, 2016-10-01 -- 2019-03-31.

Formas (2016-109), 2016-07-01 -- 2019-12-31.

Göteborgsregionen FOU i Väst, 2016-10-01 -- 2019-03-31.

Göteborgs Stad, 2016-10-01 -- 2019-03-31.

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Geofysisk teknik

Arkitektur

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Utgivare

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

Mer information

Senast uppdaterat

2020-07-02