Klokboken för seniorbostäder www.klokboken.nu
Edited book, 2019

Klokboken för seniorbostäder syftar till att sprida kunskaper om sånt som är värt att tänka på för alla som planerar bostäder för seniorer i det vanliga bostadsbeståndet, framför allt lägenheter i flerbostadshus. Med Klokboken vill vi inspirera, bredda kunskaperna och bidra till mer kunskapsbaserade beslutsunderlag. Den är tänkt att underlätta för byggherrar, arkitekter, planerare, beslutsfattare med flera som vill skapa bostäder för seniorer. Vi tror att det finns ett behov av Klokboken för seniorbostäder, för att det idag saknas en samlad plats med kunskaper i detta tema.
Klokboken för seniorbostäder har kommit till som ett resultat av ett forsknings-och utvecklingsprojekt på Chalmers tekniska högskola och Göteborgsregionen – DIABAHS (Dialog Bygg Hållbart för Seniorer) . Projektet finansierades av Formas, CMB, Mistra Urban Futures, Göteborgs Stad och många fler aktörer (se DIABAHS).

dialog

Bostad

arkitekt

Hållbarhet

äldre

byggherre

Editor

Nina Ryd

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Building Design

Lisbeth Lindahl

The Göteborg Region Association of Local Authorities (GR)

Cecilia Kaan

The Göteborg Region Association of Local Authorities (GR)

Susanne Clase

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Building Design

Inga Malmqvist

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Building Design

Jan Paulsson

Is collaboration with local community a way for architects and construction clients to design sustainable housing for seniors?

Centre for Management of the Built Environment (CMB), 2016-10-01 -- 2019-03-31.

Mistra Urban Futures, 2016-10-01 -- 2019-03-31.

Formas (2016-109), 2016-07-01 -- 2019-12-31.

Göteborgsregionen FOU i Väst, 2016-10-01 -- 2019-03-31.

City of Gothenburg, 2016-10-01 -- 2019-03-31.

Subject Categories

Architectural Engineering

Geophysical Engineering

Architecture

Driving Forces

Sustainable development

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Publisher

The Göteborg Region Association of Local Authorities (GR)

More information

Latest update

7/2/2020 2