Ju förr desto bättre; Programarbete i tidigt skede av byggprocessen
Bok, 2006

2:dra upplagan

Författare

Nina Ryd

Chalmers, Arkitektur

Sven Fristedt

Chalmers, Arkitektur

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

ISBN

1091-7164-175-0

Mer information

Skapat

2017-10-07