Would IT-supported Briefing Empower the Construction Client?
Paper i proceeding, 2003

Författare

Nina Ryd

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Proceedings of the International CIB Symposium: Knowledge in Construction

Vol. 1 665-679

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-07