Byggnadsprogram som informationsbärare i byggprocessen: kvarteret 8 en fallbeskrivning
Rapport, 2001

Författare

Nina Ryd

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Publikation - Chalmers tekniska högskola, Sektionen för arkitektur

Mer information

Skapat

2017-10-07