How to express goals for construction projects
Paper i proceeding, 2012

Författare

Nina Ryd

Chalmers, Arkitektur

Sven Fristedt

Chalmers, Arkitektur

Management of Construction: Research to Practice, 26 – 29 June 2012, Montreal, Canada

pp-

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07