Scoping review of health in office design approaches
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2020

Författare

Melina Forooraghi

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi

Elke Miedema

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod

Nina Ryd

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Holger Wallbaum

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi

Journal of Corporate Real Estate

1463-001X (ISSN)

Vol. 22 2 155-180

Ämneskategorier

Nationalekonomi

DOI

10.1108/JCRE-08-2019-0036

Mer information

Senast uppdaterat

2020-12-29