Ju förr desto bättre : programarbete i tidigt skede av byggprocessen
Bok, 2003

Programarbete

Lokalplanering

Husprojektering

abi071

Offentliga sektorn Sverige

Byggnadsproduktion

Nybyggnad

Ombyggnad

Offentlig sektor

Byggprocessen

Författare

Sven Fristedt

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Nina Ryd

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Ämneskategorier

Husbyggnad

ISBN

91-7289-170-X

Mer information

Skapat

2017-10-07