Tidiga Skeden i planering, bygg och förvaltning
Bok, 2017

De tidiga skedena inför och under planering av ett bygg- eller anläggningsprojekt är ofta avgörande för projektets framgång. Många gånger bestäms avgörande förutsättningar innan det ens formats till ett projekt. Att hantera och planera verksamhetens fastigheter och lokaler är en utmaning för många organisationer. Trots snabba förändringar, hög konkurrens, teknisk utveckling och förändrad efterfrågan från kunderna finns lokalerna där som en specialiserad, ofta dyr och långlivad resurs. Med en framsynt planering redan i tidiga skeden blir den fysiska miljön inte bara ett skydd mot väder och vind utan en strategisk och värdefull resurs för verksamheten. Hur tidiga skeden planeras och genomförs, vilka som deltar och hur dessa deltar är viktiga frågor som det skrivits relativt lite om. Denna bok vill ge en djupare förståelse för väsentliga aspekter i tidiga skeden. Syftet är också att bidra med enkla och praktiska råd som är användbara för att fånga upp, definiera, formulera, värdera och kommunicera framtida behov som påverkar den byggda miljön. Boken vänder sig till byggherrar, arkitekter, konsulter och entreprenörer likväl som planerare som har intresse av att vidareutveckla sin förståelse för de tidiga skedenas unika förutsättningar.

behov

tidiga skeden

verktyg

metoder

byggherre

Författare

Nina Ryd

Chalmers, Arkitektur, Byggnadsdesign

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Arkitektur

ISBN

978-91-7333-814-1

Mer information

Senast uppdaterat

2023-11-14