Tidiga Skeden i planering, bygg och förvaltning
Book, 2017

De tidiga skedena inför och under planering av ett bygg- eller anläggningsprojekt är ofta avgörande för projektets framgång. Många gånger bestäms avgörande förutsättningar innan det ens formats till ett projekt. Att hantera och planera verksamhetens fastigheter och lokaler är en utmaning för många organisationer. Trots snabba förändringar, hög konkurrens, teknisk utveckling och förändrad efterfrågan från kunderna finns lokalerna där som en specialiserad, ofta dyr och långlivad resurs. Med en framsynt planering redan i tidiga skeden blir den fysiska miljön inte bara ett skydd mot väder och vind utan en strategisk och värdefull resurs för verksamheten. Hur tidiga skeden planeras och genomförs, vilka som deltar och hur dessa deltar är viktiga frågor som det skrivits relativt lite om. Denna bok vill ge en djupare förståelse för väsentliga aspekter i tidiga skeden. Syftet är också att bidra med enkla och praktiska råd som är användbara för att fånga upp, definiera, formulera, värdera och kommunicera framtida behov som påverkar den byggda miljön. Boken vänder sig till byggherrar, arkitekter, konsulter och entreprenörer likväl som planerare som har intresse av att vidareutveckla sin förståelse för de tidiga skedenas unika förutsättningar.

verktyg

tidiga skeden

metoder

behov

byggherre

Author

Nina Ryd

Chalmers, Architecture

Driving Forces

Sustainable development

Innovation and entrepreneurship

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Subject Categories

Civil Engineering

Architecture

ISBN

978-91-7333-814-1

More information

Created

10/8/2017