Författaridentifikatorer och publiceringsdatabaser – scenarier och utvecklingsmöjligheter
Report, 2013

Syftet med projektet är att ge underlag för att införa författaridentifikatorer i svenska tjänster och system inom vetenskaplig kommunikation. ORCID (Open Researcher and Contributor ID) är en internationell de-facto standard under uppbyggnad med många viktiga aktörer involverade. Implementering av ORCID kräver samverkan mellan flera aktörer, både nationellt och på lärosätena. Projektgruppen lämnar ett antal rekommendationer baserade på de uppgifter som redovisas i rapporten.

Author

Urban Andersson

Chalmers Library

Jonas Gilbert

Chalmers Library

Tomas Johansson

Stockholm University

Jessica Lindholm

Malmö university

Erik Stattin

Karolinska Institutet

Anders Söderbäck

Stockholm University

Daniel Wadskog

Karolinska Institutet

Bodil Gustavsson

Stockholm University

Författaridentifikatorer och publiceringsdatabaser – scenarier och utvecklingsmöjligheter

National Library of Sweden, 2012-01-01 -- 2013-01-31.

Subject Categories

Information Studies

More information

Latest update

8/8/2023 8