Författaridentifikatorer och publiceringsdatabaser – scenarier och utvecklingsmöjligheter
Rapport, 2013

Syftet med projektet är att ge underlag för att införa författaridentifikatorer i svenska tjänster och system inom vetenskaplig kommunikation. ORCID (Open Researcher and Contributor ID) är en internationell de-facto standard under uppbyggnad med många viktiga aktörer involverade. Implementering av ORCID kräver samverkan mellan flera aktörer, både nationellt och på lärosätena. Projektgruppen lämnar ett antal rekommendationer baserade på de uppgifter som redovisas i rapporten.

Författare

Urban Andersson

Chalmers bibliotek

Jonas Gilbert

Chalmers bibliotek

Tomas Johansson

Jessica Lindholm

Erik Stattin

Anders Söderbäck

Daniel Wadskog

Bodil Gustavsson

Författaridentifikatorer och publiceringsdatabaser – scenarier och utvecklingsmöjligheter

Kungl. biblioteket, Nationell bibliotekssamverkan, 2012-01-01 -- 2013-01-31.

Ämneskategorier

Biblioteks- och informationsvetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2019-08-15