Författaridentifikatorer och publiceringsdatabaser – scenarier och utvecklingsmöjligheter
Forskningsprojekt , 2012 – 2013

Syftet med projektet har varit att ge underlag för att införa författaridentifikatorer i svenska tjänster och system inom vetenskaplig kommunikation.

Deltagare

Jonas Gilbert (kontakt)

Informationskompetens för lärande och forskning

Urban Andersson

Chalmers, Vetenskapens kommunikation och lärande, Utveckling och Blended learning

Jessica Lindholm

Chalmers, Vetenskapens kommunikation och lärande, Forskarstöd, bibliometri och rankning

Samarbetspartners

Karolinska Institutet

Stockholm, Sweden

Malmö universitet

Malmö, Sweden

Stockholms universitet

Stockholm, Sweden

Finansiering

Kungl. biblioteket, Nationell bibliotekssamverkan

Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2013

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2020-02-07