Islaster på vindkraftverk till havs. Beskrivning av mekanismer och rekommendationer för dimensionering
Report, 2002

Author

Lars Bergdahl

Chalmers, Department of Water Environment Transport, Waves and Hydraulics

Driving Forces

Sustainable development

Subject Categories

Civil Engineering

Water Engineering

Infrastructure Engineering

Areas of Advance

Energy

Rapport - Vatten Miljö Transport, Chalmers tekniska högskola, Göteborg: 2002:1

More information

Latest update

11/2/2018