Islaster på vindkraftverk till havs. Beskrivning av mekanismer och rekommendationer för dimensionering
Rapport, 2002

Författare

Lars Bergdahl

Chalmers, Institutionen för Vatten Miljö Transport, Vågor och hydraulik

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Vattenteknik

Infrastrukturteknik

Styrkeområden

Energi

Rapport - Vatten Miljö Transport, Chalmers tekniska högskola, Göteborg: 2002:1

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-02