Vågkrafter på krönmurar på sprängstensvågbrytare
Magazine article, 2000

Author

Lars Bergdahl

Department of Hydraulics

Svensk Hamntidning

0346-2110 (ISSN)

2000 Nr 1

Areas of Advance

Transport

Building Futures (2010-2018)

Subject Categories

Water Engineering

More information

Created

10/7/2017