Vågkrafter på krönmurar på sprängstensvågbrytare
Artikel i övrig tidskrift, 2000

Författare

Lars Bergdahl

Institutionen för vattenbyggnad

Svensk Hamntidning

0346-2110 (ISSN)

2000 Nr 1

Styrkeområden

Transport

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Vattenteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07