Vågkrafter på krönmurar på sprängstensvågbrytare
Artikel i övriga tidskrifter, 2000

Författare

Lars Bergdahl

Institutionen för vattenbyggnad

Svensk Hamntidning

0346-2110 (ISSN)

2000 Nr 1

Styrkeområden

Transport

Building Futures

Ämneskategorier

Vattenteknik