Plötsligt händer det - Institutionella förutsättningar för uthålliga VA-system : fallen Ringdansen, Surahammar och Hammarby Sjöstad
Book, 2003

mistra

cth

Author

Sofie Storbjörk

Henriette Söderberg

Chalmers, School of Architecture

Subject Categories

Building Technologies

More information

Created

10/7/2017