Plötsligt händer det - Institutionella förutsättningar för uthålliga VA-system : fallen Ringdansen, Surahammar och Hammarby Sjöstad
Bok, 2003

mistra

cth

Författare

Sofie Storbjörk

Henriette Söderberg

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-07